Address
340 Main St
Arthur, North Dakota 58006
Phone
(701)967-8900